Dalsza część renowacji kościoła

Na początku listopada 2019 r. rozpoczęły się dalsze prace związane z renowacją naszego kościoła. W nawie głównej ustawione zostały rusztowania, które pomogą P. konserwator w renowacji sufitu i ścian bocznych nawy głównej. Zanim rozpocznie się malowanie sufitu i ścian bocznych nawy głównej trzeba je oczyścić. Warto zwrócić uwagę na uwidocznionych na zdjęciach różnicach pomiędzy oczyszczonymi i nieoczyszczonymi miejscami.
Więcej zdjęć w zakładce Galeria - Renowacja kościoła