Róże Różańcowe

Czym są Róże Różańcowe?

Róże Różańcowe są grupami modlitewnymi. Róża różańcowa polega na codziennym odmawianiu we własnym zakresie jednej przydzielonej tajemnicy różańca.

Ile osób może należeć do Róży?

Róża liczy 20 osób – w ten sposób, jeśli każda z osób odmawia inną tajemnicy, wszyscy razem jako wspólnota odmawiają każdego dnia cały różaniec.

Jaką funkcję pełni zelator?

Róży przewodzi zelatorka lub zelator, którzy są odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez członków i członkinie Róży.

O co modlą się Róże?

Róże odmawiają codziennie różaniec w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących całego kościoła, parafii, misji, diecezji itp., lub w intencjach osobistych, za członków Róży, za osoby, które prosiły o modlitwę lub sprawy, które polecono ich intencji.

Róże Różańcowe są nie tylko wspólnotą modlitewną ale i ludzką. Wspólnota ludzka, to wzajemne wspieranie się członków Róży w codziennych sprawach zarówno osobistych czy rodzinnych, jak też w działaniu na rzecz wspólnoty parafialnej.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII:

ŻEŃSKIE: 7 RÓŻ

MĘSKIE: 2 RÓŻE

Zmiana tajemnic różańcowych jest w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 7.15

Serdecznie zapraszamy nowe osoby do włączenia się do modlitwy różańcowej!