Z kroniki parafialnej - 3

1955
          Rok 1955 parafia rozpoczęła w żałobie po śmierci swego proboszcza. W dniu 2 stycznia o godz. 15:00 nastąpiła eksportacja zwłok ks. prob. Ciszka do kościoła. W nabożeństwie tym wzięła udział niemal cała parafia oraz księża dekanalni i sąsiedzi.
          Dnia 3 stycznia o godz. 10:00 sumę pogrzebowa odprawił ks. bp sufragan Karol Pękala, kazanie wygłosił ks. prob. Jan Pięta z Łęk Górnych. Kondukt pogrzebowy poprowadził ks. bp. Ks. Ciszek został pochowany przy Księdzu Fryderyku Klecie na cmentarzu parafialnym. W pogrzebie wzięła udział prawie cała parafia oraz 30 księży i 16 sióstr zakonnych. Ks. Jan Ciszek pochodził z Rogoźnika k. Czarnego Dunajca. W parafii Machowa pracował 27 lat. Mimo podeszłego wieku prowadził sumiennie wszystkie agendy duszpasterskie i spieszył chętnie z pomocą księżom sąsiadom. Po śmierci ks. jubilata parafia czekała na nowego proboszcza.
          W czasie mego administrowania parafia się zaczęła powoli konsolidować, coraz więcej ludzi zaczęło uczęszczać do kościoła na Mszę św.
          Zaangażowano chłopców na ministrantów, sprawiono im 24 pelerynki. Sprawiono sztandar pogrzebowy, 6 konfesjonałów klęcznikowych i dwa sztandary białe ufundowane przez młodzieńców.
          Funkcje organisty spełniał tu tymczasowy tutejszy parafianin samouk Franciszek Kotlarz kawaler, który na skutek braku kwalifikacji (...) został zwolniony. Stanowisko organisty objął Jan Wybraniec z Radomyśla Wielkiego. Przybył tu jako uczeń Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Tarnowie, mając lat 19. Przyjął pracę 1 maja 1955 r. i zamieszkał na plebanii jako organista i gospodarz.
          W dniu 15 czerwca 1955 r. Ks. bp Stepa mianował mnie proboszczem parafii Machowa. Ingres odbył się po cichu. Przyjechał ks. dziekan Józef Midura z Pilzna i w obecności dwóch świadków Kazimierza Warchałowskiego i Edwarda Danka odebrał ode mnie w kościele wyznanie wiary i wprowadził mnie w obowiązki oraz oddał mi protokolarnie w zarząd kościół parafialny i kancelarię parafialną. Przekazanie zaś majątku kościelnego i beneficjalnego zostało dokonane wcześniej.
          Nowy proboszcz na głównym zebraniu Rady Parafialnej wybrał nowy skład Rady, dla której stał się przewodniczącym. Członkami Rady zostali: Warchałowski Kazimierz z Machowej, Danek Edward z Machowej, Tryba Adam ze Żdżar, Michoń Stanisław ze Żdżar, Kisielewski Jan z Machowej, mający sprawy prawne. Na tym zebraniu omówiono sprawy poprawy kościoła oraz inne dotyczące współpracy z parafią i życia religijnego,
          W tym roku wykopano małą piwnicę pod kościołem w celu próbnego ogrzania kościoła trocinami. Próba udała się.
          W roku 1955 urodziło się 20 osób, zmarło 6 osób, zawarto 4 związki małżeńskie.