Z kroniki parafialnej - 4

1956
  Z błogosławieństwem Bożym przeżyła parafia ubiegły rok. Z modlitwą ufnie spoglądamy w przyszłość roku 1956.
Parafia dosyć bierna w trosce o sprawy gospodarcze kościoła zaczęła się konsolidować. Rozgorzała ofiarność na potrzeby świątyni. W tym roku wykonano nowe balaski metalowe w prezbiterium koło głównego ołtarza. Projektantem tych balasek jest proboszcz Szydłowski, zaś wykonawcą kowal z Machowej Józef Szajb z gronem młodzieńców, uczniów szkół zawodowych. Roboty tokarskie wykonał mechanik z Łęk Dolnych, Józef Gacek.
Wysoce ważnym wydarzeniem w tym roku był fakt usunięcia ze sprzedaży w sklepach parafii wszystkich napojów alkoholowych, oprócz piwa. W związku z tą akcją, zainicjowaną przez matki parafianki, było dużo trudności. Mimo wielu starań popieranych przez społeczne komitety do walki z alkoholizmem, zarząd gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, ustawicznie i nachalnie dowoził do wszystkich sklepów wódki, spirytus i wino. Kobiety po prostu pełniły dyżury przed sklepami i nie pozwalały tych transportów pozostawiać do sprzedaży. Sprzeciwiały się tej akcji władze powiatowe, sprzeciwiali się również sami pijacy, ale pod presją własnych żon, w końcu i oni podpisywali petycję do władz, że nie chcą mieć w sklepach alkoholu. W rezultacie, po wielu perturbacjach, ta piękna i pozytywna akcja została uwieńczona powodzeniem.
Dzień 1 lipca 1956 r. był dniem wielkiej radości w parafii. Ks. bp Karol Pękala dokonał konsekracji dzwonów na oczach tłumnie zebranych parafian i ludzi z sąsiednich wiosek. Dokonując aktu konsekracji nadał im imiona: większy dzwon imię Maria, mniejszy imię Stanisław Kostka.
Dzwony zawieszono na tymczasowym podium. O godz. 11:00 dokonał ks. bp konsekracji dzwonów, wygłosił kazanie na temat roli dzwonów w ogóle a dla parafii w szczególności. Podziękował parafii za wysiłek z jakim te dzwony sprawili. Po uroczystej sumie udzielił wiernym błogosławieństwa.
W uroczystości tej wzięła udział orkiestra z Rajbrotu, poprzedniej placówki ks. prob. Szydłowskiego. Osiemnastoosobowy zespół uświetnił wspaniale tę uroczystość swoim wystąpieniem na chórze w czasie Mszy Św., procesji i obiadu.
W roku 1956 ochrzczono 15 osób, zmarło 5 osób, zawarto 4 związki małżeńskie.