Z kroniki parafialnej - 5

1957
 Przez pierwsze dwa kwartały roku pańskiego 1957 w parafii nie było ważniejszych wydarzeń godnych odnotowania.
Dopiero w dniu 14 lipca urządzono uroczystości prymicyjne O. Włodzimierza Kuli, Redemptorysty. O. Włodzimierz Kula, s. Franciszka i Heleny z d. Panek, ur. 1 marca 1932 r. w Machowej. Jako małe dziecko matka Helena oddała je na wychowanie do siostry męża w Łękach Górnych Zofii Kula. Tam uczęszczał do szkoły i stamtąd też wstąpił do Zgromadzenia OO. Redemptorystów w Tuchowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1957 roku w Tuchowie.
Mszę Św. prymicyjną odprawił 14 lipca 1957 r. o godz. 11:00. kazanie prymicyjne wygłosił tutejszy proboszcz Szydłowski. Przyjęcie prymicyjne dla gości świeckich ze względu na szczupłe pomieszczenia plebanii urządzono specjalnie na ten cel udekorowanej stodole plebańskiej. Uroczystość tę uświetniła orkiestra z Dębicy. W przeddzień prymicji wyjechała banderia konna pod Tarnów na "Ostrą górę" a ubrane w kwiaty dwie bryczki wyjechały po prymicjanta i asystę na dworzec kolejowy do Tarnowa. Prymicjant po Mszy Św. podziękował wiernym za udział we Mszy Św. i uroczystościach prymicyjnych, a następnie udzielił błogosławieństwa prymicyjnego. W następnym dniu było przyjęcie dla ministrantów, banderii i panien od wieńca. Była bardzo ładna pogoda. Zrobiono dwie bramy i aleje z brzóz do kościoła od stodoły plebańskiej. Prymicjant odznacza sie wielkim kaznodziejskim, śpiewaczym i muzycznym.
W tym roku zrobiono nowe i większe okna do kościoła. Wykonał je p. Kazimierz Pieczonka.
W grudniu od 17 do 25 - tego urządzono Misje św., do których proboszcz przygotowywał parafię przez 3 lata. Ostatnie misje były 21 lat temu. Misje prowadzili OO. Redemptoryści z Tuchowa: O. Dominik Stawarz, który mówił wspaniale i rzeczowo, oraz O. Czesław Rogus. Misje zakończono poświęceniem krzyża misyjnego, który wykonał Stanisław Żołądź, bardzo bobry i szlachetny parafianin. W czasie Misji misjonarze odwiedzili chorych, uczyli ludzi śpiewać i założyli Nieustającą Nowennę do Matki Bożej. Cała parafia brała udział w misjach.
Krzyż misyjny poświęcony przez O. Dominika Stawarza został umieszczony po prawej stronie przed wejściem do kościoła. Serdecznie cała parafia dziękuje p. Stanisławowi Żołędziowi za wykonanie krzyża. Po poświęceniu i nadaniu odpustu zupełnego on pierwszy ucałował krzyż.
21 grudnia, we środę Ojcowie Redemptoryści urządzili piękną uroczystość. Założyli nieustającą Nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy. Ponieważ parafianie tutejsi odznaczają się wielka czcią do obrazu M. Bożej Tuchowskiej, z tej racji poświęcono nową fotokopię obrazu M. Bożej Tuchowskiej w nowych ramach, wykonanych w Krakowie. Postanowiliśmy wszyscy, że w każdą środę tygodnia, będzie odprawiane nabożeństwo Nowenny Nieustającej, w czasie której przez przyjęcie Komunii św. będzie można uzyskać odpust zupełny. (...).
Obraz M. Bożej Tuchowskiej umieszczono wtedy w głównym ołtarzu, ozdobionym piękną dekoracją. Wtedy nauczyli ludzi śpiewać pieśń: "Do Ciebie Matko, szafarko łask... oraz "Ty coś w Tuchowie tron sobie obrałaś..."
Na tę nowennę parafianie przygotowali na kartkach podziękowania i prośby, które w czasie nowenny zostały odczytane. Wtedy cała parafia i każda rodzina zostały oddane w opiekę M. Bożej.
W tym roku był jeden pożar w parafii spowodowany przez dzieci u Jana Zdebia. 4.X.1957 r. w godzinach przedpołudniowych. Spłonął cały dach. Ludzie bardzo szybko pomagali tej rodzinie w wybudowaniu nowego dachu i remoncie domu.
W roku 1957 ochrzczono 15 dzieci, zmarło 3 osoby, zawarto 6 związków małżeńskich.