Z kroniki parafialnej - 8

1960

Rok ten był dla proboszcza ks. Szydłowskiego rokiem jubileuszu 10 - lecia kapłaństwa. Z tej racji urządzono zjazd koleżeński. Stosownie do umowy, kto pierwszy zostanie proboszczem, tam odbędzie się uroczystość 10 - lecia. Przypadła ta uroczystość ks. Szydłowskiemu. Uroczystość tę zaszczycił Ks. bp Blecharczyk, sufragan tarnowski, rektor Seminarium Duchownego ks. Władysław Węgiel. Na Mszy było sporo ludzi tak, że Ks. biskup do nich przemówił. Mimo, że cały dzień padał rzęsisty deszcz, uroczystość ta wypadła wspaniale. Od 25 do 29 listopada odbyła się w parafii renowacja misji św., którą przeprowadził O. Zabielski z Tuchowa. Przypomniał wiernym ich postanowienia powzięte w czasie misji. Założył on wtedy krucjatę i księgę wstrzemięźliwości od alkoholu. W roku 1960 ochrzczono 14 dzieci, zmarło 10 osób, zawarto 7 związków małżeńskich.