Zasady postępowania obowiązujące przed przystąpieniem do remontu grobowca – nagrobka – mogiły na cmentarzu parafialnym przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Machowej

1. Na wszelkie prace prowadzone na terenie cmentarza wymagana jest zgoda Opiekuna cmentarza.
2. Przed przystąpieniem do remontu grobowca, nagrobka, mogiły, osoba dysponująca (grobowcem, nagrobkiem, mogiłą) jest zobowiązana zgłosić się do Opiekuna cmentarza tel. 692 224 889
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Opiekuna cmentarza, zgodę na realizację uzgodnionych prac wydaje Proboszcz Parafii.
4. Zakończenie prac remontowo-budowlanych należy zgłosić Opiekunowi cmentarza.
5. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za spory związane z realizowanymi pracami.
Pamiętajmy, że we wszystkich naszych ludzkich poczynaniach powinniśmy kierować się zasadą miłości i poszanowania praw własności drugiego człowieka