Z kroniki parafialnej - 9

1961

W roku 1961 parafia nadal wykonywała remonty koło kościoła. w pierwszej kolejności podniesiono i wyrównano dziedziniec kościelny. Parafianie wozili ziemię furmankami i w ten sposób podwyższono dziedziniec od strony zachodniej.
Dnia 30 sierpnia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dębicy, Wydział Oświaty, wypowiedziało ks. prob. rozwiązanie umowy o nauczaniu religii w Machowej i Żdżarach. W związku z tym powstał problem urządzenia punktów katechetycznych w obydwóch szkołach. W tym też roku usunięto krzyże z obydwóch szkół. Parafia protestowała przeciw temu, walczono zajadle, ale powoli ustawano i krzyże zdjęto ze ścian.
W roku 1961 ochrzczono 27 dzieci, zmarło 3 osoby, zawarto 7 związków małżeńskich.