Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

(KKK 1660) 

 

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Sprawami narzeczonych zajmuje się ks. Proboszcz.

Należy przedstawić:

1. metryki chrztu św. ważne do 3 miesięcy;

2. zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy);

3. dowody osobiste;

4. świadectwa z religii;

5. zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;

6.wdowcy: świadectwo zgonu współmałżonka.

Dalszym przygotowaniem do małżeństwa jest katechizacja, szczególnie w szkole średniej. Przygotowaniem duchowym dalszym jest przede wszystkim życie religijne młodych: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych niedzielnych i święta, spowiedź kilka razy w roku.

Przygotowaniem bezpośrednim jest udział w dwóch spotkaniach w kancelarii parafialnej, trzech spotkaniach w poradnictwie rodzinnym i wysłuchanie konferencji o teologii i liturgii sakramentu małżeństwa podczas Dnia Skupienia dla Narzeczonych.