Pogrzeb

Zgłoszenie pogrzebu:

* prosimy przybyć do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu (dopiero po ustaleniu z księdzem konkretnego terminu informujemy firmę pogrzebową);

* należy przynieść oryginalny Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg parafialnych oraz kartę zgonu;

* jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii, trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania, hospicjum, dom starości), zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.