Dzień Skupienia dla Narzeczonych – Machowa 2024 r.

14 stycznia – godz. 9:15
10 marca – godz. 9:15
14 kwietnia – godz. 9:15
9 czerwca – godz. 9:15
11 sierpnia – godz. 9:15
8 września – godz. 9:15
13 października – godz. 9:15
8 grudnia – godz. 9:15